Kościół w Grywałdzie

Pieniny Grywałd

Kościół pod wezwaniem Św. Marcina w Grywałdzie pochodzi z drugiej połowy XIV wieku. Podczas, gdy budowla była wznoszona jej patron – Św. Marcin cieszył się dużą popularnością wśród wiernych.

Kościół w Grywałdzie z pewnością warto zobaczyć. Jego ściany obite są gontem, a wieża w kształcie kwadratu posiada nadwieszoną izbicę i ostrosłupowy hełm. Te nietypowe elementy zwracają szczególną uwagę zwiedzających.

Przez kolejne wieki kościół pod wezwaniem Św. Marcina rozbudowywano jedynie w nieznacznym stopniu. Dzięki temu zachował się jego oryginalny wygląd, który można podziwiać do dziś. Regionalny styl zabudowy widoczny jest w prezbiterium, którego nie zakończono zaokrągleniem. Ponadto kościół jest orientowany.

W głównym ołtarzu znajduje się tryptyk pochodzący z XVI wieku stworzony przez mistrza będącego pod wpływem Wita Stwosza. Jest on wykonany w stylu gotyckim. Najważniejsza scena tryptyku przedstawia Św. Marcina odcinającego połę swego płaszcza i chcącego okryć nią żebraka. Taki obraz był wykorzystywany niejednokrotnie przez wielu artystów.

Na bocznej ścianie świątyni znajduje się rzeźba Matki Boskiej Różańcowej, która pochodzi z początku XVI wieku. Godne obejrzenia są także ludowa pieta wykonana w XVIII wieku oraz dwa barokowe krucyfiksy. Na ścianach można zobaczyć obrazy przedstawiające m.in. Św. Michała, który strąca szatana w postaci niedźwiedzia do piekła. Takie przedstawienie diabła nawiązuje do słowiańskiego kultu niedźwiedzia, który przetrwał aż do XIV, a nawet XV wieku.

Ważne informacje
Obiekt znajduje się na szlaku architektury drewnianej województwa małopolskiego.
Obecnie msze święte w kościele pod wezwaniem św. Marcina odprawiane są poza okresem zimowym, w soboty (godz. 8.00) oraz we wtorki (godz. 7.00), a w pozostałe dni w nowym murowanym kościele.

rafting